Sáng Chúa Nhật, vào lúc 8h ngày 24/05/2020, Cha Sở đã ban bí tích Thánh Tẩy cho các em:

  1. Phêrô Trần Nguyễn Thiên Hy.
  2. Giuse Trần Quang Khải.
  3. Phêrô Phạm Gia Phát.
  4. Phêrô Trần Hùng Anh.
  5. Phêrô Mai Trần Thiên Quang.
  6. Phaolô Dương Hoàng Khôi.
  7. Maria Nguyễn Như Bảo Ngọc.
  8. Maria Nguyễn Hoàng Lâm.

Giáo xứ chúc mừng các gia đình và hân hoan đón nhận các em vào Gia Đình Hội Thánh, gia đình giáo xứ.

7+