Giáo xứ Thiên Thần, Giáo Khu Phaolô xin thông báo :

Cụ Ông Giuse Phạm An Lạc, sinh năm 1930, được Chúa thương gọi về lúc 23:00 ngày 27/04/2020, tại tư gia 458A Mai Chí Thọ, P. An Phú, Q2, Tp HCM.

  • 11h ngày 28/04/2020 Nghi Thức Tẩn Liệm và Phát Tang
  • 12h ngày 28/04/2020 Thăm Viếng và Cầu Nguyện
  • 05h15 ngày 30/04/2020 Nghi Lễ Động Quan Diễn
  • 06h00 ngày 30/04/2020 Thánh Lễ An Táng tại Giáo Xứ Thiên Thần

Kính mời quý ông bà, anh chị cầu nguyện và phân ưu cùng tang quyến.

 

0