THỨ SÁU SAU LỄ TRO

Phúc âm: Mt 9,14-15

Khi ấy, Chúa Giêsu sang miền Gêsarênô, các môn đệ Gioan đến gặp Người mà hỏi: “Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?“ Chúa Giêsu nói với họ: “Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay.”

Suy Niệm

Từ câu hỏi của các môn đệ Gioan về ăn chay, Chúa Giêsu chỉ cho người Kitô hữu hai trạng thái ăn chay: chay Luật và chay Lòng. “Chay Luật” là giữ những quy luật một cách nghiêm ngặt, còn “Chay Lòng” là sống quy luật yêu thương: từ ánh mắt, lời nói, cử chỉ, đến hành động cho người khác và vì người khác. Chúa Giêsu dùng hình ảnh tiệc cưới và chàng rể để nói về việc ăn chay. Trong Mùa Chay, chúng ta hãy sống chay tịnh trong vui tươi vì yêu mến Nước Thiên Chúa (tiệc cưới), và yêu Chúa Giêsu (chú rể).

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con không chỉ ăn chay theo luật, mà còn phải “giữ lòng chay tịnh”. Xin giúp chúng con sống Lời Chúa để yêu mến và đem lại niềm vui hạnh phúc cho chính gia đình mình và cho những người chúng con gặp gỡ hằng ngày.

Trích Gia Đình Cầu Nguyện Với Lời Chúa Hằng Ngày

23+