THỨ NĂM SAU LỄ TRO

Phúc âm: Lc 9,22-25

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Con Người phải đau khổ nhiều, bị các kỳ lão, các thượng tế, và các luật sĩ khai trừ và giết chết, nhưng ngày thứ ba Người sẽ sống lại” Chúa nói với mọi người rằng: “Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta. Vì chưng, ai muốn giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai mất mạng sống vì Ta, sẽ được sống. Vậy nếu con người được lời lãi cả thế gian, mà phải thiệt mất mạng sống, thì được ích gì?”

Suy Niệm

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta “từ bỏ chính mình, vác thập giá hằng ngày mà theo Chúa.” Nói thì dễ nhưng thực hành quả thật là khó khăn. Sự từ bỏ lớn nhất là từ bỏ chính mình, Có thứ thập giá không dễ dàng để vác hằng ngày, như vui vẻ với người chồng ích kỷ, mỉm cười với người vợ cau có, dịu dàng tha thứ cho những đứa con ngỗ nghịch. Người Kitô hữu có thể làm được nếu có niềm tin, có Chúa Thánh Thần trong tâm hồn, biết từ bỏ “cái tôi” ích kỷ, và cùng làm với Chúa Kitô.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, thập giá là những bổn phận hằng ngày, là những người thân trong gia đình và những người gây khó chịu mà chúng con vẫn phải vui tươi đón nhận. Xin cho chúng con
quyết tâm vác thập giá theo Chúa vì lòng yêu mến.

Trích Gia Đình Cầu Nguyện Với Lời Chúa Hằng Ngày

23+