LỄ TRO

Phúc âm: Mt 6,1-6.16-18

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: […] “Khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Các con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con có bố thí được giữ kín và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con. Khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngỏ đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con. Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dội, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho con.”

Suy Niệm

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta giữ chay và cầu nguyện “trong lòng.” Chay tịnh theo đúng nghĩa Kitô giáo không phải chỉ là “kiêng thịt và nhịn đóï”, mà là bỏ bớt lòng hận thù, ghen ghét, giận dữ, kiêu căng, để mở lòng ra với Chúa và với tha nhân, để chia sẻ một cách kín đáo với tha nhân sự tha thứ và yêu thương, cả tỉnh thần lẫn vật chất, mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta trong cuộc sống.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con phải ăn chay trong lòng. Xin cho chúng con biết giữ chay bằng cách hãm dẹp tính ích kỷ và kiêu căng, để “mỉm cười với nhau, quan tâm đến nhau, ngay từ trong gia đình nhỏ bé của chúng con”.

Trích Gia Đình Cầu Nguyện Với Lời Chúa Hằng Ngày

23+