THỨ SÁU TUẦN IV MÙA THƯỜNG NIÊN

Phúc âm: Mc 6,14-29

Khi ấy, vào ngày sinh nhật Hêrôđê, nhà vua thết tiệc các quan đại thần trong triều, các sĩ quan và những người vị vọng xứ Galilêa. Khi con gái nàng Hêrôđiađê tiến vào nhảy múa, làm đẹp lòng Hêrôđê và các quan khách, thì vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng: “Con muốn gì, cứ xin, trẫm sẽ cho”, và vua thề rằng: “Con xin bất cứ điều gì, dù là nửa nước, trẫm cũng cho.” Cô ra hỏi mẹ: “Con nên xin gì?” Mẹ cô đáp: “Xin đầu Gioan Tẩy Giả.“ Cô liền vội vàng trở vào xin vua: “Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa.” Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì có các quan khách, nên không muốn làm thiếu nữ đó buồn. Và lập tức, vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa. Viên thị vệ liền đi vào ngục chặt đầu Gioan, và đặt trên đĩa trao cho thiếu nữ, thiếu nữ đem cho mẹ. Nghe tin ấy, các môn đệ Gioan đến lấy xác ông và mai táng trong mồ.

Suy Niệm

Vua Hêrôđê là người ham sắc dục nên đã cướp bà Hêrôđiađê là vợ của anh mình. Bà Hêrôđiađê là người phụ nữ ham muốn quyền lực và danh vọng nên sẵn sàng chạy theo Hêrôđê. Hai con người này kết hợp với nhau, dẫn đến cái chết của người công chính là Thánh Gioan Tẩy Giả. Trong thời đại ngày nay cũng thế, để thỏa mãn bản năng thấp hèn của mình, người ta sẵn sàng gây ra biết bao tội ác. Người Công Giáo phải nhìn vào tấm gương của thánh Gioan, để can đảm sống theo chân lý của Tin Mừng, dù phải chấp nhận những hy sinh và thiệt thòi.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, xin đừng để gia đình chúng con sống buông thả theo lối sống trần tục, nhưng xin giúp chúng con biết lắng nghe Lời Chúa và giáo huấn của các chủ chăn để gia đình chúng con sống đẹp lòng Chúa.

Trích Gia Đình Cầu Nguyện Với Lời Chúa Hằng Ngày

23+