THỨ NĂM TUẦN IV MÙA THƯỜNG NIÊN

Phúc âm: Mc 6,7-13

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế. Và Người truyền các ông đi đường, đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo: “Đến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ.” Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân.

Suy Niệm

Chúa Giêsu sai các tông đồ đi rao giảng Tin Mừng và đi từng hai người một. Tại sao phải đi hai người? Để các ông nâng đỡ nhau trong những lúc khó khăn thử thách; để các ông bàn hỏi với nhau trong công việc, nhờ đó tránh được những quyết định sai lâm. Ngày nay cũng thế, Chúa không muốn chúng ta làm việc tông đồ một mình, nhưng anh chị em cùng làm với nhau. Ước gì gia đình chúng ta trở thành một cộng đoàn tông đồ, cùng nhau làm sáng danh Chúa bằng chính đời sống gương mẫu của cả gia đình
.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, Chúa muốn mỗi người Kitô hữu tiếp tục sứ mạng cứu thế của Chúa. Xin giúp gia đình chúng con biết nhiệt thành trong việc tông đồ, để đem Ơn Cứu Độ đến cho mọi người.

Trích Gia Đình Cầu Nguyện Với Lời Chúa Hằng Ngày

23+