THỨ TƯ TUẦN IV MÙA THƯỜNG NIÊN

Phúc âm: Mc 6,1-6

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo Người. Đến ngày Sabat, Người vào giảng trong hội đường, và nhiều thính giả sửng sốt về giáo lý của Người, nên nói rằng: “Bởi đâu ông này được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay Người làm được những sự lạ thể ấy? Ông này chẳng phải bác thợ mộc con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao?” Và họ vấp phạm vì Người. Chúa Giêsu liền bảo họ: “Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình.” Ở đó Người không làm phép lạ nào được, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân, và Người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin. Người đi rảo qua các làng chung quanh mà giảng dạy.

Suy Niệm

Chúa Giêsu có thể làm nhiều phép lạ ở Nadareth nhưng Người không làm vì người ta kiêu căng và cứng lòng tin Chúa Giêsu làm phép lạ chữa bệnh không phải để thay vai trò của các bác sĩ, nhưng là để bày tỏ tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa. Thế nhưng, nếu cứng lòng tin thì những phép lạ ấy còn ý nghĩa gì? Sự cứng lòng của dân làng Nadareth cũng mời gọi chúng ta nhìn lại đời sống đức tin của mình, để xem chúng ta có thái độ đáng trách như họ không.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết mở lòng ra để khám phá biết bao hồng ân Chúa ban cho gia đình chúng con cũng như bản thân con, để con biết sống trong niềm tạ ơn Chúa từng ngày.

Trích Gia Đình Cầu Nguyện Với Lời Chúa Hằng Ngày

23+