THỨ BA TUẦN IV MÙA THƯỜNG NIÊN

Các thánh tử đạo tại Ấn Độ

Phúc âm: Mc 5, 21-43

Khi ấy,[…] có một ông trưởng hội đường tên là Giairô đến. Trông thấy Chúa Giêsu, ông sụp lạy và van xin rằng: “Con gái tôi đang hấp hối, xin Ngài đặt tay trên nó để nó được khỏi và được sống.” Chúa Giêsu ra đi với ông ấy. […] Vậy có một người đàn bà bị bệnh xuất huyết đã mười hai năm. Khi bà nghe nói về Chúa Giêsu, bà đi lẫn trong đám đông đến phía sau Người, chạm đến áo Người, […] Lập tức, huyết cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. […] Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường […] Người đuổi họ ra ngoài hết, chỉ đem theo cha mẹ đứa bé và những môn đệ đã theo Người vào chỗ đứa bé nằm. Và Người cầm tay đứa nhỏ nói rằng: “Talilha, Koumi”, nghĩa là: “Hỡi em bé, Ta truyền cho em hãy trỗi dậy.” Tức thì em bé đứng dậy và đi được ngay, vì em đã được mười hai tuổi. Họ sửng sốt kinh ngạc. Nhưng Người cấm ngặt họ đừng cho ai biết việc ấy và bảo họ cho em bé ăn.

Suy Niệm

Con người ngày nay đang gặp hai hiện tượng: Hiện tượng thứ nhất là bệnh xuất huyết linh hồn. Máu là biểu tượng của sự sống, linh hồn mất máu là mất ơn sủng, mất sự sống siêu nhiên. Nguyên nhân là từ lâu đã bỏ không dâng lễ và không lãnh các bí tích. Hiện tượng thứ hai là cơn hấp hối thời đại. Những cám dỗ và tệ nạn xã hội gây nhiễm độc cho tâm hồn, một em bé cũng có thể rơi vào tình trạng hư hỏng và hư mất. Chúa Giêsu chỉ phán một lời, em bé tưởng đã chết, nay sống lại. Người phụ nữ bị bệnh nặng chỉ chạm vào gấu áo Chúa cũng được lành bệnh. Chúng ta hãy vững tin đến với Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể và Lời của Chúa.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, chỉ có khi nào chúng con đến gần Chúa, chạm đến Chúa trong Lời Chúa và bí tích Thánh Thể thì chúng con mới có thể được chữa lành. Xin Chúa chữa lành gia đình chúng con.

Trích Gia Đình Cầu Nguyện Với Lời Chúa Hằng Ngày

23+