Chúa Nhật IV, TN, 02.02.2020
Lễ Đức Mẹ đang Chúa Giêsu trong Đền Thánh (Lễ Nến)

Trong Thánh Lễ II và Lễ III, lúc 07g00 và 18g00 Cha sẽ làm phép nến nên trong cộng đoàn ai có nhu cầu xin mang nến theo, hoặc mua nến của nhóm Hiền Mẫu có bán ở cuối nhà thờ. Xin các bà Mẹ có con nhỏ cũng xin mang các cháu theo để Cha chúc lành cho các cháu.

0