Lễ Mùng Một Tết 2020, Cầu Bình An cho Năm Mới

Ngày 25/01/2020, Thánh Lễ lúc 6g30

202
0