Sáng Chúa Nhật, vào lúc 8h ngày 24/11/2019, Chúa Nhật XXXIV Thường Niên, Cha Sở đã ban bí tích Thánh Tẩy cho các em:

1. Martinô Ngô Thiên Minh
2. Martinô Hoàng Anh Minh
3. Giuse Nguyễn Xuân Phúc An
4. Vinh Sơn Hoàng Tiến Thành

Giáo xứ chúc mừng các gia đình và hân hoan đón nhận các em vào Gia Đình Hội Thánh, gia đình giáo xứ.

7+