THỨ BẢY XXXI MÙA THƯỜNG NIÊN

Phúc âm: Lc 20,27.34-38

Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sađốc, là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi Người. Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa, vì họ giống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Môisen đã cho biết điều ấy trong đoạn nói về bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Ápraham, Thiên Chúa lsaác, và Thiên Chúa Giacóp. Nhưng Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Vì mọi người đều sống cho Chúa”.

Suy Niệm

Nhiều người hay thắc mắc, con người chết rồi sẽ ra sao hoặc sau khi sống lại sẽ mang thân xác nào, đẹp hay xấu? Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã mạc khải cho chúng ta biết mầu nhiệm sự sống đời đời. Sự sống này không còn phụ thuộc vào không gian hay thời gian nữa mà tùy thuộc hoàn toàn vào ân sủng đầy tràn của Thiên Chúa. Con người sẽ không chết nữa và nên giống như các thiên thần.

Trong Kinh Tin Kính chúng ta vẫn thường tuyên xưng: Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Thế nhưng, chúng ta có tự hỏi mình phải làm gì ngay bây giờ để ngày sống lại của chúng ta sẽ là một ngày vinh quang và hạnh phúc.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết sống tin yêu phó thác nào Chúa trong từng giây phút hiện tại, nhờ đó mỗi thành tiên trong gia đình chúng con có được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Amen.

Trích Gia Đình Cầu Nguyện Với Lời Chúa Hằng Ngày

23+