THỨ SÁU XXXI MÙA THƯỜNG NIÊN

Phúc âm: Lc 16,1-8

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Một người phú hộ kia có một người quản lý, và người này đã bị tố cáo đã phung phí của chủ. Ông chủ gọi người quản lý đến và bảo rằng: “Tôi nghe nói anh sao đó? Anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh, vì từ nay, anh không thể làm quản lý nữa.” “ Người quản lý thầm nghĩ rằng: “Tôi phải làm thế nào, vì chủ tôi cất chức quản lý của tôi? Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Tôi biết phải liệu thế nào, để khi mất chức quản lý, thì sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ.” Vậy anh gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất rằng: “Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu?“ Người ấy đáp: “Một trăm thùng dầu.” Anh bảo người ấy rằng: “Anh hãy lấy văn tự, ngồi xuống mau và viết lại: năm mươi” Rồi anh hỏi người khác rằng: “Còn anh, anh mắc nợ bao nhiêu?” Người ấy đáp: “Một trăm giạ lúa miến.” Anh bảo người ấy rằng: “Anh hãy lấy văn tự mà viết lại: tám mươi.” Và chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động khôn khéo: vì con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sáng.

Suy Niệm

Giống như người quản lý bất lương trong dụ ngôn, hầu hết chúng ta rất khôn khéo và nhanh nhẹn tìm lối thoát khi phải đối điện với những khó khăn trong cuộc sống đời này. Thế nhưng, liệu chúng ta có khôn ngoan và nhanh nhẹn như thế khi lo việc của Chúa và sự sống đời đời không? Sở dĩ không khôn ngoan và nhanh nhẹn là vì không quan tâm, không tha thiết gì với sự sống đời đời. Trong những ngày cuối của Năm Phụng Vụ, Lời Chúa nhắc nhở chúng ta về việc tính sổ cuộc đời trước mặt Chúa. Ước gì việc tính sổ này giúp chúng ta chấn chỉnh đời sống cho phù hợp Thánh Ý Chúa.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, xin giúp gia đình chúng con biết ý thức và hối cải để được Chúa đón nhận vào Nước Trời.

Trích Gia Đình Cầu Nguyện Với Lời Chúa Hằng Ngày

23+