Sáng Chúa Nhật, vào lúc 8h ngày 27/10/2019, Chúa Nhật XXX Thường Niên, Cha Sở đã ban bí tích Thánh Tẩy cho các em:

1. Têrêsa Nguyễn Ngọc Minh Thảo
2. Phêrô Đỗ Thiên Vũ
3. Maria Phạm Gia Phương
4. Maria Trang Cát Minh An
5. Đôminicô Huỳnh Khải Anh
6. Phaolô Nguyễn Chí Nhân

Giáo xứ chúc mừng các gia đình và hân hoan đón nhận các em vào Gia Đình Hội Thánh, gia đình giáo xứ.

7+