THỨ BA TUẦN XXVIX MÙA THƯỜNG NIÊN

Phúc âm: Lc 12,35-38

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức: Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, xếp chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy.”

Suy Niệm

Cuộc sống bị chỉ phối đủ điều, bởi lo lắng cơm áo, tiền tài, danh vọng và những thứ làm cho con người xao lãng hay quên đi cuộc sống vĩnh cửu. Người tỉnh thức là người ý thức rằng Chúa có thể đến bất cứ lúc nào, nên phải luôn sẵn sàng. Người tỉnh thúc là người lo chu toàn bổn phận được trao phó. Tỉnh thức một đêm thì dễ nhưng đêm nào cũng phải tỉnh thức, quả là điều rất khó. Vì thế, cần cầu nguyện để luôn thức tỉnh trước tiếng Chúa gọi.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giêsu, xin cho gia đình chúng con biết yêu mến và sống theo Lời Chúa trong mọi hoàn cảnh, để bất cứ lúc nào Chúa đến, Chúa cũng thấy gia đình chúng con luôn tỉnh thức
và cầm đèn sáng trong tay sẵn sàng đón Chúa.

Trích Gia Đình Cầu Nguyện Với Lời Chúa Hằng Ngày

22+