CHÚA NHẬT XXIX – MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C

Phúc âm: Lc 18,1-8

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng, mà rằng: “Trong thành kia, có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà góa đến thưa ông ấy rằng: “Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù“. Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng squ đó ông nghĩ rằng: “Mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà góa này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc”, Rồi Chúa phán: “Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn, hằng kêu cứu với Người đêm ngày, mà khoan giãn với họ mãi sao. […]”.

Suy Niệm

Đây là một dụ ngôn dễ hiểu. Chúa Giêsu đưa ra hai hình ảnh trái ngược. Một bên là bà goá nghèo khổ, bé nhỏ, không có tiếng nói trong xã hội. Một bên là ông quan toà bất nhân, không sợ trời mà cũng chẳng nể người. Thật là một hoàn cảnh tuyệt vọng cho người phụ nữ không có tiếng nói. Nhưng nhờ kiên trì, bà đã đạt được ý nguyện. Qua dụ ngôn này, Chúa muốn dạy các môn đệ hãy noi gương bà goá, cầu nguyện luôn không được nản chí.

Theo gương bà goá, chúng ta hãy thường xuyên đến với Chúa với một thái độ khiêm nhường, hoàn toàn phó thác cùng với sự kiên trì và lòng khao khát thật sự. Như thế, chắc chắn lời cầu nguyện của ta sẽ đẹp lòng, Chúa và đem lại nhiều lợi ích cho bản thân và mọi người.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa là Cha hằng yêu thương và luôn nhận lời những ai cầu xin với lòng tin vững chắc. Xin Chúa ban thêm lòng tin để gia đình chúng con luôn kiên nhẫn trong lời cầu nguyện và tín thác vào sự quan phòng đầy yêu thương của Chúa. Amen.

Trích Gia Đình Cầu Nguyện Với Lời Chúa Hằng Ngày

22+