THỨ BA TUẦN XXVII MÙA THƯỜNG NIÊN

Phúc âm: Lc 10,38-42

Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ tên là Marta rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. Marta bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng lại thưa Người rằng: “Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với” Nhưng Chúa đáp: “Marta, Marta, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất.”

Suy Niệm

Hai chị em Marta và Maria là hình ảnh của đời sống chiêm niệm và hành động phục vụ. Cả hai phải gắn kết với nhau. Hăng say phục vụ mà bỏ quên cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa, thì có khi chỉ phục vụ người khác theo ý riêng mình chứ không theo ý Chúa. Lắng nghe Lời Chúa mà không đem ra thực hành thì Lời Chúa chưa sinh hoa kết trái. Chúa Giêsu là mẫu mực lý tưởng của chúng ta. Người dành nhiều thời giờ cho việc cầu nguyện với Chúa Cha, đồng thời Người đi khắp nơi để đem ơn lành đến cho mọi người. Ước gì người Kitô hữu luôn tâm niệm hình ảnh này của Chúa để noi gương.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, xin cho gia đình chúng con trở niên như gia đình của Marta và Maria, để chúng con luôn sẵn sàng đón Chúa và những người anh em của Chúa với tấm lòng rộng mở.

Trích Gia Đình Cầu Nguyện Với Lời Chúa Hằng Ngày

22+