THỨ BẢY TUẦN XXIII MÙA THƯỜNG NIÊN

LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ

Phúc âm: Ga 3,13-17

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Nicôđêmô rằng: “Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời. Cũng như Môisen treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời. Quả thật, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người, để tất cả những ai tin vào Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ”.

Suy Niệm

Tình yêu Thiên Chúa được mạc khải rõ ràng nơi cây Thánh Giá. Vì chính nơi Thánh Giá, con người thấy rõ Thiên Chúa đã yêu thương họ dường nào. Người không tiếc hy sinh chính Con Một của Người cho thế gian. Người chỉ ưóc ao một điều là con người sẽ tin yêu Người Con ấy và biết mến thương nhau.

Thập giá trong cuộc sống hôm nay vẫn tồn tại và còn rất nhiều ở khắp nơi. Dường như mức độ ác độc và tinh vi của thập giá ngày nay còn gấp bội ngày xưa. Con người tàn sát nhau vì chiến tranh sắc tộc, tôn giáo, những cuộc khủng bố kinh hoàng, chất độc giết người hàng loạt, những hình thức đàn áp tự do tư tưởng, ngôn luận tôn giáo, những luật lệ chính thức cho phép phá thai, cái chết êm dịu… Chúa Kitô vẫn phải vác “Thánh giá, vẫn đang bị đóng đinh từng giây phút nơi những con người đau khổ ấy để chuộc thay tội ác của con người.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giêsu, mỗi người chúng con đều có thập giá của riêng mình. Khi xưa Chúa đã chấp nhận vác thập giá vì tình yêu nhân loại thì xin Chúa cho chúng con cũng biết chấp nhận vác Thánh giá vì lòng mến Chúa. Xin giúp chúng con cũng biết sống chia sẻ, cảm thông và tha thứ để giảm bới gánh nặng thập giá trên vai tha nhân. Amen.

Trích Gia Đình Cầu Nguyện Với Lời Chúa Hằng Ngày

22+