THỨ SÁU TUẦN XXIII MÙA THƯỜNG NIÊN

Th. Gioan Kim Khẩu, Gm, TsHT (N)

Phúc âm: Lc 6,39-42

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sơ xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn Thầy: nếu môn đệ được giống như Thầy, thì kể là hoàn hảo rồi. Sao ngươi nhìn thấy cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Sao ngươi có thể nói với người anh em: “Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trước con mắt anh’, trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi. Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi.”

Suy Niệm

Phần lớn người ta thường coi lỗi nhỏ của người khác là lớn, trong khi những khuyết điểm tày trời của mình là nhỏ. Ngay trong đời sống gia đình cũng thế. Hình ảnh cái dằm và cái đà mà Chúa Giêsu dùng ám chỉ đến sự bất công và giả hình. Muốn lấy cái dằm nơi mắt người anh em là muốn chống lại sự xấu, nhưng lại không tẩy trừ sự xấu nơi mình trước thì thật bất công. Vì thế, mỗi người nên khiêm tốn nhìn nhận và cố gắng sửa đổi những khuyết điểm của mình, hơn là vội vã kết án người khác.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, xin giúp gia đình chúng con biết khiêm tốn nhìn nhận những khuyết điểm của mình và can đảm sửa đổi, biết làm gương sáng cho nhau, để chúng con xứng đáng là môn đệ của Chúa.

Trích Gia Đình Cầu Nguyện Với Lời Chúa Hằng Ngày

22+