THỨ TƯ TUẦN XXIII MÙA THƯỜNG NIÊN

Phúc âm: Lc 6,20-26

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa mắt nhìn các môn đệ và nói: “Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho cóc ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười. Phúc cho các ngươi, nếu vì Con Người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ tên các ngươi như kẻ bất lương. Ngày ấy, các ngươi hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế, phần thưởng các ngươi sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ đã được no nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang vui cười, vì các ngươi sẽ ưu sầu khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người đều ca tụng các ngươi, vì chính cha ông họ cũng từng đối xử như vậy với các tiên tri giả.

Suy Niệm

Thánh Matthêu ghi lại Tám Mối Phúc, còn thánh Luca chỉ ghi lại bốn mối phúc. Nhưng ngài lại thêm bốn mối họa. Họa hay Phúc trong Tin Mừng Chúa Giêsu xem ra rất khác với họa và phúc theo cách nhìn của người đời. Có những điều thế gian gọi là Phúc thì Tin Mừng coi là họa, và ngược lại. Vì thế, sống theo Tin Mừng của Chúa là phải dám lội ngược dòng, chấp nhận thua thiệt, chấp nhận hy sinh. Tuy nhiên, những gì thế gian coi là phúc, sớm muộn rồi cũng qua đi. Chỉ có những mối phúc của Chúa mới tồn tại đến muôn đời.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giêsu, xin cho gia đình chúng con dám sống theo tinh thần của Tám Mối Phúc thật, vì đây chính là đường dẫn chúng con đến hạnh phúc muôn đời.

Trích Gia Đình Cầu Nguyện Với Lời Chúa Hằng Ngày

22+