THỨ BA TUẦN XXIII MÙA THƯỜNG NIÊN

Cp. Phanxicô Garate, tu sĩ

Phúc âm: Lc 6,12-19

Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm, Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là tông đồ: Đó là Simon mà Người đặt tên là Phêrô và em ông là Anrê, Giacôbê và Gioan, Philipphê và Bartôlomêô và Tôma, Giacôbê con ông Alphê và Simon cũng gọi là Nhiệt Thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa lscariốt là kẻ phản bội. Người đi xuống với các ông, và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng, có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Giuđêa, Giêrusalem và miền duyên hải Tyrô và Siđô đến nghe Người giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật. Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi, và tất cả đám đông tìm cách chạm tới Người, vì tự nơi Người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người.

Suy Niệm

Thánh Luca kể lại rằng trước khi tuyển chọn 12 tông đồ, Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Chúa Cha suốt đêm dài. Chúa Giêsu cầu nguyện để những quyết định của Người thật sự phù hợp với thánh ý Chúa Cha. Thế mới biết cầu nguyện quan trọng như thế nào. Ngày nay, nhiều người và nhiều gia đình Công Giáo đánh mất đần đời sống cầu nguyện. Người ta vịn vào nhiều lý do: vì miếng cơm manh áo, vì bận rộn công việc, nên từ lâu không còn cầu nguyện nữa. Không còn cầu nguyện nên đời sống đức tin càng lúc càng sa sút. Ước gì Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta ý thức hơn về tầm quan trọng của cầu nguyện trong đời sống Kitô hữu.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, xin cho gia đình chúng con luôn ý thức tầm quan trọng của đời sống cầu nguyện, chỉ có lời cầu nguyện mới đem lại hạnh phúc đích thực cho con người và nối kết gia đình nên một. Xin cho chúng con biết hiểu được bất cứ công việc gì dù nhỏ mọn đến đâu chúng con cũng biết làm vì Danh Chúa. Đó chính là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa. Amen.

Trích Gia Đình Cầu Nguyện Với Lời Chúa Hằng Ngày

22+