THỨ HAI TUẦN XXIII MÙA THƯỜNG NIÊN

Th. Phêrô Claver, Lm

Phúc âm: Lc 6,6-11

Vào một ngày Sabat, Chúa Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Khi ấy ở đó có một người tay hữu bị khô bại. Những luật sĩ và biệt phái quan sát xem Người có chữa lành người ấy trong ngày Sabat không, để có cớ tố cáo Người. Nhưng Người biết tư tưởng các ông liền bảo người có tay khô bại rằng: “Ngươi hãy trỗi dậy mà đứng ra giữa đây. ” Người đó đứng thẳng dậy. Đoạn Chúa Giêsu bảo các ông ấy rằng: “Tôi hỏi các ông, ngày Sabat được phép làm sự lành hay sự dữ, cứu sống hay là giết chết?” Rồi đưa mắt nhìn mọi người, Chúa bảo người đó rằng: “Ngươi hãy giơ tay ra. Người ấy giơ ra và tay người ấy được lành. Bấy giờ các ông đầy lòng tức giận và bàn định với nhau xem có thể làm gì được Chúa Giêsu.

Suy Niệm

“Ngày Sabat được phép làm sự lành hay sự dữ, cứu sống hay giết chết?” Chúa Giêsu đặt câu hỏi như thế để giúp người ta thấy được đâu là mục đích chính của luật giữ ngày Sabat. Luật ấy nhằm mục đích giải thoát con người khỏi tính tham lam, đồng thời bảo vệ sức khỏe cho người lao động, Điều đáng tiếc là người ta chỉ còn thấy những quy định hình thức bên ngoài, mà quên mất ý nghĩa chính. Trong đời sống đạo, nếu chúng ta không để ý thì cũng có thể rơi vào tình trạng đó: làm đủ thứ việc đạo đức nhưng mến Chúa và yêu người thì lại bỏ quên.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, xin cho gia đình chúng con biết lấy đức yêu thương làm động lực cho mọi hành vi cư xử trong đời sống hằng ngày của chúng con.

Trích Gia Đình Cầu Nguyện Với Lời Chúa Hằng Ngày

22+