THỨ NĂM TUẦN XIX MÙA THƯỜNG NIÊN

LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

Phúc âm: Lc 1,39-56

Ngày ấy, Đức Maria vào nhà ông Giacaria và chào hỏi bà Êlisabeth. Bà Êlisabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con nhảy mừng trong lòng bà, và bà Êlisabeth được tràn đầy Chúa Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy mừng trong lòng tôi“ Bấy giờ bà Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, Danh Người thật chí thánh chí tôn! Từ đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì lsrael, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời” Bà Maria ở lại với bà Êlisabeth độ ba tháng, rồi trở về nhà.

Suy Niệm

Bà Elisabeth nói với Đức Mẹ rằng: “Em có phúc hơn mọi người nữ“, và chính Đức Mẹ cũng hát lên trong Kinh Ngợi Khen : “Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc”. Lễ Đức Maria hồn xác lên trời điễn tả ân phúc cao cả Chúa ban cho Đức Mẹ, là được đưa về trời cả hồn lẫn xác. Ân phúc ấy đến từ Thiên Chúa, cùng với sự cộng tác tích cực của Đức Mẹ vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Từ ngày Truyền Tin cho đến khi đứng dưới chân Thánh Giá, lúc nào Mẹ cũng sẵn sàng cộng tác với Chúa, cho dù phải chấp nhận bao hy sinh thử thách. Cùng với Mẹ, chúng ta hãy cất cao lời ngợi khen Chúa và xin Đức Mẹ chúc lành cho chúng ta.

Cầu Nguyện

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cầu cùng Chúa cho gia đình chúng con được đức tin vững vàng như Mẹ, để chúng con đem Chúa đến cho mọi người chúng con gặp gỡ.

Theo Tập Sách Gia Đình Cầu Nguyện Với Lời Chúa Hằng Ngày

19+