Sáng Chúa Nhật, vào lúc 8h ngày 28/07/2019, Chúa Nhật XVII Thường Niên, cha sở đã ban bí tích Thánh Tẩy cho các em:

1. Phêrô Nguyễn Khánh Bảo Khiêm
2. Phêrô Trương Huỳnh Gia An
3. Maria Luy Gonzaga Nguyễn Hoàng Minh
4. Maria Trần Nguyệt Ánh
5. Maria Trần Ngọc Khánh An

Giáo xứ chúc mừng các gia đình và hân hoan đón nhận các em vào Gia Đình Hội Thánh, gia đình giáo xứ.

6+