Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên

PHÚC ÂM: Mt 9, 32-38

   Khi ấy, người ta đem đến Chúa Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi đã trừ quỷ, thì người câm nói được, đám đông dân chúng kinh ngạc và nói rằng: “Chưa bao giờ thấy xảy ra như vậy trong dân Israel”. Nhưng các người biệt phái nói rằng: “Ông ta đã nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ”.

   Và Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn. Người liền bảo môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa”.

Suy Niệm

Chúa Giêsu nhìn thấy đám đông bơ vơ và Người nói: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít”, cần có thợ gặt là những người dám dấn thân cho sứ vụ truyền giáo, loan báo Tin Mừng tình yêu của Chúa cho mọi người. Rồi Chúa Giêsu nói thêm: “Vậy các con hãy xin chủ mùa gặt sai thợ đi gặt lúa.” Thông thường, khi chúng ta cầu xin điều gì thật tha thiết, thì chính chúng ta cũng sẵn lòng thực hiện điều đó. Bạn xin Chúa sai thợ gặt đến, nhưng bạn có thực sự xin với tất cả tâm hồn không? Nếu có, Chúa muốn chính bạn làm thợ gặt, làm tông đồ của Chúa ngay trong môi trường bạn đang sinh sống.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, xin Chúa biến đổi bản thân con và gia đình con nên những tông đồ của Chúa, để qua đời sống hàng ngày, chúng con loan báo Tin Mừng của Chúa cho mọi người.

14+