Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên

PHÚC ÂM: Mt 9, 18-26

   Khi ấy, Chúa Giêsu đang nói, thì có một vị kỳ mục kia đến lạy Người mà thưa rằng: “Lạy Ngài, con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay trên nó, thì nó sẽ sống lại”. Chúa Giêsu chỗi dậy, và cùng với các môn đệ, đi theo ông ấy. Và này có người đàn bà bị bệnh loạn huyết đã mười hai năm, tiến lại đàng sau Người và chạm đến gấu áo Người. Vì bà nghĩ thầm rằng: Nếu tôi được chạm đến áo Người thôi, thì tôi sẽ được khỏi. Chúa Giêsu ngoảnh lại, trông thấy bà ta, liền phán rằng: “Này con, hãy vững lòng. Đức tin của con đã cứu thoát con”. Và người đàn bà được khỏi bệnh.

   Khi Chúa Giêsu đến nhà vị kỳ mục, và thấy những người thổi kèn và đám đông đang xôn xao, thì bảo rằng: “Các ngươi hãy lui ra, con bé không có chết đâu, nó ngủ đó thôi”. Họ liền nhạo cười Người. Và khi đã xua đám đông ra ngoài, Người vào cầm tay đứa bé và nó liền chỗi dậy. Tin này đồn đi khắp cả miền ấy. Đó là lời Chúa.

Suy Niệm

Theo Thánh Marcô và Luca, vị kỳ mục này có tên là Giairô. Ông đến tìm Chúa Giêsu khi con ông coi như đã chết. Nghĩa là ông đang ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng, không còn biết trông vào đâu nữa, thì mới đến với Chúa Giêsu. Vậy mà Chúa chỉ ph\ một lời, con gái ông đã sống lại. Trong cuộc sống, khi rơi vào hoàn cảnh hầu như thất vọng, bạn có nhớ đến Chúa không? Bạn có cầu nguyện không? Hãy cầu nguyện vì Chúa có thể làm mọi sự. Điều quan trọng là phải có lòng tin mạnh mẽ như người phụ nữ mắc bệnh loạn huyết. Bà tự nhủ: tôi chỉ cần chạm vào gấu áo Chúa thôi là được rồi! Còn bạn, bạn không chỉ chạm gấu áo Chúa mà bạn còn rước Mình Thánh Chúa, bạn có tin không?

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, con tin Chúa là Cha yêu thương và đầy quyền năng. Xin Chúa đồng hành và giải thoát gia đình chúng con mỗi khi chúng con gặp gian nan, thử thách.

14+