Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên

PHÚC ÂM: Mt 9, 14-17

Khi ấy, Chúa Giêsu sang miền Giêsarênô, các môn đệ Gioan đến gặp Người mà hỏi: “Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?” Chúa Giêsu nói với họ rằng: “Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay. Không ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ, vì miếng vải mới làm áo dúm lại, và chỗ rách lại càng tệ hơn. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, bầu da vỡ, rượu đổ ra, và bầu da hư mất. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu da mới, và cả hai được nguyên vẹn”.

Suy Niệm

Mục đích của ăn chay là giúp con người đổi mới, biết sống tiết độ và làm chủ những nhu cầu. Đối với Chúa Giêsu, ăn chay là việc làm tự nguyện, với ước muốn trở thành con người tốt hơn. Nếu ăn chay theo thói quen và chỉ có tính cách hình thức, sẽ giống như vải cũ vá vào áo mới, giống như rượu mới đổ vào bầu da cũ, không đem lại ích lợi gì.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, xin giúp mọi người trong gia đình con ý thức rằng việc ăn chay chỉ có giá trị khi thực hiện với lòng tin và yêu mến. Xin đừng để chúng con chỉ giữ đạo theo thói quen và hình thức, nhưng xin giúp chúng con biết thế hiện đức tin bằng việc làm cụ thể.

13+