Xuất trình:

  • Sổ gia đình Công giáo
  • Hộ khẩu hoặc Tạm trú (nộp photocopy)
  • Đơn xin nhập xứ có xác nhận của Chính xứ nơi cũ

Tải đơn đăng ký tại đây

0