Nhằm tạo nên môi trường sinh hoạt Hè trong giáo xứ một cách lành mạnh, rèn luyện sức khỏe cho các em Thiếu Nhi, giải trí sau quá trình học tập căng thẳng và tạo tinh thần liên kết giữa các thành viên trong Giáo Xứ.

Được sự đồng ý của Cha Sở. Chương trình ghi danh để chuẩn bị cho ngày hội thao Bóng Đá của Giáo Xứ vừa diễn ra vào lúc 8h30 sáng ngày Chúa Nhật 23/06/2019 đã được sự hưởng ứng của rất nhiều thành viên trong giáo xứ .Đặc biệt là các em Thiếu Nhi.

8+