Thứ Hai tuần X Thường Niên

Phúc Âm: Mt 5, 1-12

   Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng: “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. – Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Nước làm cơ nghiệp. – Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. – Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. – Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. – Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. – Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. – Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ”.

   “Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời. Người ta cũng đã từng bắt bớ các tiên tri trước các con như vậy”.

Suy Niệm

Tám mối phúc thật hay Hiến chương Nước Trời đề cao tinh thần nghèo, đừng để cho tiền bạc của cái, danh lợi, lạc thú trần gian làm sao lãng khát vọng đi tìm hạnh phúc đích thực. Kitô hữu là người biết từ bỏ tất cả để được lấp đây bằng chính Chúa, Đấng là cội nguồn và là cùng đích của đời sống con người. Hạnh phúc đích thực của người Kitô hữu là được ở trong Nước Thiên Chúa.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống hòa thuận với nhau trong gia đình, yêu thưong nâng đỡ những người kém may mắn, quảng đại phục vụ giáo xứ và mọi người theo tinh thần tám mối phúc, để gia đình chúng con được Chúa là gia nghiệp.

12+