Thứ Ba Tuần X Thường Niên

Phúc Âm Mt 5, 13-16

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn xử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi, không thể che giấu được. Và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời”.

Suy Niệm

 Muối làm cho thức ăn thêm mặn mà, giữ cho thịt cá tươi tốt. Ánh sáng soi cho ta thấy đường đi, làm cho vạn vật rạng rỡ, giúp ta phân biệt và nhận thức các sự vật. Nếu muối không mặn và đèn không sáng thì chẳng có ích gì nữa. Mỗi người Kitô hữu có những hoàn cảnh sống khác nhau, nhưng tất cả đều có sứ mạng tác động tốt lên môi trường mình sống. Không tác động tốt thì không còn là Kitô hữu nữa. Tôi cảm thấy xấu hổ khi thấy mình chưa thực sự là muối, là men là ánh sáng cho môi trường mình sống.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, xin cho gia đình chúng con trở thành muối niềm vui và ánh sáng hạnh phúc cho mọi người bằng đời sống yêu thương và phục vụ hàng ngày của chúng con.

12+