Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

PHÚC ÂM: Ga 20, 19-23

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con!” Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”.

Suy Niệm

   “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”. Chúa Thánh Thần được thông ban cho các môn đệ, cũng như đã được trao ban cho mỗi người trong gia đình chúng ta. Người được ban xuống cho chúng ta trong mọi ngày qua các bí tích chúng ta lãnh nhận, đặc biệt khi chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa Tội và Thêm Sức.

   Chúa Thánh Thần không chỉ được ban xuống trong chốc lát nhưng đồng hành với chúng ta trên suốt hành trình bước theo Chúa Giêsu. Thánh Thần ban cho chúng ta sức mạnh để tham dự vào công trình cứu độ của Chúa. Thánh Thần là sức mạnh của chúng ta trong những lúc yếu mệt, hướng dẫn chúng ta khi gặp nghi nan, an ủi những lúc buồn phiền, Người là Đấng biện hộ bênh vực cho chúng ta.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin ban Thánh Thần Chúa trên mọi thành viên trong gia đình chúng con để chúng con hăng say loan báo Tin Mừng của Chúa, Tin Mừng tỉnh thương và sự bình an đến cho mọi người giữa lòng thể giới đang tìm kiếm tình thương, công lý và hòa bình. Amen.

12+