Tin Vui

Sáng Chúa Nhật, vào lúc 8g30 ngày 26/05/2019, Chúa Nhật thứ VI Phục Sinh, cha sở đã ban bí tích Thánh Tẩy cho các em:

– Maria Vũ Lê Nhật Quỳnh
– Giuse Nguyễn văn Đức
– Phêrô Nguyễn Hoàng Min
– Đômimicô Hoàng Thiên Ân

Giáo xứ chúc mừng các gia đình và hân hoan đón nhận các em vào Gia Đình Hội Thánh, gia đình giáo xứ.

2+