Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh

PHÚC ÂM: Ga 14, 7-14

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, các con biết và đã xem thấy Người”. Philipphê thưa: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con”. Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: “Philipphê, Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói: Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin, vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm; người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha. Và điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm, để Cha được vinh hiển trong Con. Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ làm cho”.

Suy Niệm

Để gặp Thiên Chúa, chúng ta không cần bay vào vũ trụ, vì Chúa Giêsu đã khẳng định: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.” Chỉ một mình Chúa Giêsu cho con người thấy Chúa Cha mà thôi. Bằng cách nào? Hãy nhìn vào những công việc Thầy làm. Hãy nghe những lời Thầy nói. Bởi vì Thầy ở trong Chúa Cha, và Chúa Cha ở trong Thầy. Có bao nhiêu Kitô hữu hôm nay muốn gặp Thiên Chúa Cha? Con người sẽ hạnh phúc hơn biết bao nếu được thấy Cha trên trời. Kinh nghiệm này không ở ngoài tầm tay, chỉ cần một điều kiện: Hãy đến tìm gặp Chúa Giêsu!

Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, chúng con tin thật Chúa hiện diện trong mỗi người chúng con. Xin giúp chúng con cảm nghiệm hình ảnh của Chúa nơi các thành viên trong gia đình cũng như những người chúng con gặp gỡ, để đến gần Chúa hơn và nhận biết Cha trên trời nhiều hơn.

Nguồn: Theo tập sách Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa hằng ngày

10+