Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh

PHÚC ÂM: Ga 14, 1-6

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi”. Ông Tôma thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”.

Suy Niệm

Trước cảnh ly biệt do cái chết gây ra, các môn đệ xao xuyến và lo sợ! Nhưng Chúa Giêsu bảo: “Đừng xao xuyến, và hãy tin vào Thầy, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em trong nhà Cha Thầy, và Thầy lại đến, đem anh em về với Thầy.” Chúa đi dọn chỗ bằng chính cuộc khố nạn, phục sinh, và lên trời của Người. Chính vì thế, Chúa Giêsu là Đường, Sự Thật và Sự Sống. Thật hạnh phúc cho chúng ta vì được Chúa chỉ đường về Nước Trời và dọn sẵn chỗ cho chúng ta. Thế nhưng, chúng ta có sẵn sàng bước theo đường của Chúa không?

Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cầu nguyện cách đặc biệt cho các gia đình đang trong cơn xao xuyến vì sự ra đi của người thân. Xin Chúa an ủi nâng đỡ họ và giúp chúng con xác tin rằng ơn gọi cuối cùng của toàn thể nhân loại là cuộc sống trong cung lòng Thiên Chúa Ba Ngôi, và con đường dẫn đên mục đích tối hậu ấy là chính Chúa Giêsu, Đấng vượt qua cái chết, đi vào cuộc sống mới, để dọn đường, dọn chỗ cho mỗi người chúng con.

Nguồn: Theo tập sách Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa hằng ngày

10+