Thứ Năm Tuần V Phục Sinh

PHÚC ÂM: Ga 13, 16-20

Sau khi đã rửa chân các môn đệ, Chúa Giêsu phán với các ông: “Thật, Thầy bảo thật các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ, kẻ được sai không trọng hơn đấng đã sai mình. Nếu các con biết điều đó mà thực hành thì có phúc. Thầy không nói về tất cả các con, vì Thầy biết những kẻ Thầy đã chọn, nhưng lời Thánh Kinh sau đây phải được ứng nghiệm: Chính kẻ ăn bánh của Ta sẽ giơ gót lên đạp Ta. Thầy nói điều đó với các con ngay từ bây giờ, trước khi sự việc xảy đến, để một khi xảy đến, các con tin rằng: Thầy là ai. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy, và ai đón nhận Thầy là đón nhận Đấng đã sai Thầy”.

Suy Niệm

Chúa Giêsu đã rửa chân cho các môn đệ và truyền dạy người Kitô hữu hai điều: Rửa chân cho nhau và tiếp đón những sứ giả đem Lời và Minh Máu Chúa đến cho mình. Thứ nhất là “Rửa chân cho nhau”, không chỉ theo nghi thức ngày thứ Năm Tuần Thánh ở nhà thờ, nhưng là mỗi ngày trong đời sống, qua việc yêu thương và phục vụ. Thứ hai là “Tiếp đón những sứ giả đem Lời và Minh Máu Chúa”, vì đón tiếp họ là đón tiếp chính Chúa. Người mong muốn chúng ta sống cởi mở, đón nhận, hiệp thông với Thiên Chúa và với nhau.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chỉ dạy cho chúng con cách sống hạnh phúc: đó là phục vụ lẫn nhau và đón tiếp những người Chúa sai đến. Xin giúp chúng con biết thực hành Lời Chúa dạy ngay trong gia đình chúng con.

Nguồn: Theo tập sách Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa hằng ngày

10+