Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh

PHÚC ÂM: Ga 12, 44-50

“Ta là sự sáng đã đến thế gian”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu lớn tiếng nói rằng: “Ai tin vào Ta thì không phải là tin vào Ta, nhưng là tin vào Đấng đã sai Ta. Và ai thấy Ta là thấy Đấng đã sai Ta. Ta là sự sáng đã đến thế gian, để bất cứ ai tin Ta, người ấy sẽ không ở trong sự tối tăm. Nếu ai nghe lời Ta mà không tuân giữ, thì không phải chính Ta xét xử người ấy, vì Ta đã đến không phải để xét xử thế gian, nhưng là để cứu độ thế gian. Ai khinh dể Ta, và không chấp nhận lời Ta, thì đã có người xét xử: lời Ta đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Bởi vì Ta đã không tự mình nói ra, nhưng Cha là Đấng sai Ta, chính Người đã ra lệnh cho Ta phải nói gì và phải công bố gì. Và Ta biết rằng lệnh của Người là sự sống đời đời. Những điều Ta nói, thì Ta nói theo như Cha đã dạy”.

Suy Niệm

Ngọn nến phục sinh cháy sáng từ đêm Canh thức Vượt qua là hình ảnh của Chúa Giêsu Phục Sinh: Ánh sáng đã đến thế gian”, “Tôi là Ánh sáng”, “Tôi là sự thật!”, “Tôi là Sự sống!” Những câu nói khẳng định tuyệt đối. Chúa Giêsu Phục Sinh đã đến trong thế giới này để đánh tan bóng tối, xua đuổi dối gian, loại trừ sự chết. Lời Chúa mỗi ngày chính là Ánh Sáng, là Sự Thật, là sự sống mà Chúa Giêsu ban tặng cho mỗi người và gia đình Kitô hữu.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, là Ánh sáng đã dọi chiếu vào gia đình chúng con. Xin Sự Thật và Sự sống của Chúa thấm nhuần con người và biến đổi cuộc đời mỗi người. Xin giúp chúng con trở thành Ánh sáng mang sự thật và sự sống cho anh em!

Nguồn: Theo tập sách Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa hằng ngày

10+