Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh

THÁNH MÁTTHIA, TÔNG ĐỒ

PHÚC ÂM: Ga 15, 9-17

     Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy; cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn.

     “Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền.

     “Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là: các con hãy yêu mến nhau”.

Suy Niệm

Chúa Giêsu đã nói với các Tông đồ: “Không phải các con chọn Thầy nhưng chính Thầy đã chọn các con”. Thật vậy, trong ba năm hoạt động công khai, chính Chúa Giêsu đã chọn và huấn luyện các Tông Đồ. Hôm nay, qua trung gian Giáo Hội, Chúa cũng vẫn tiếp tục chọn và mời gọi mọi Kitô hữu chúng ta hãy luôn cố gắng toả sáng việc tông đồ để “sinh hoa trái’ ” cho phù hợp với ơn gọi của mình: Hoa trái của công bằng, hoa trái của yêu thương, hoa trái của sự tha thứ. .. Để làm được những việc đó, đòi hỏi người tông đồ phải hy sinh, thậm chí có khi phải chấp nhận hy sinh cả tính mạng của mình để làm chứng cho Chúa.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Thánh Mátthia dù được chọn sau hết nhưng ngài đã chu toàn bổn phận là hăng say loan báo Tin Mừng và làm chứng cho Chúa bằng cả mạng sống mình. Chúng con cảm tạ Chúa đã chọn và gọi chúng con để được trở thành môn đệ, thành bạn hữu của Chúa. Xin cho mọi thành viên trong gia đình chúng con, dù trong hoàn cảnh hay trong địa vị nào cũng biết thực thi bổn phận tông đồ qua cung cách ứng xử và lời nói hàng ngày, để làm sáng danh Chúa và đem lại hạnh phúc, bình an cho mọi người. Amen

Nguồn: Theo tập sách Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa hằng ngày

10+