Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh

PHÚC ÂM: Ga 10, 1-10

     Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước, và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại, còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ”.

     Chúa Giêsu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu Người muốn nói gì. Bấy giờ Chúa Giêsu nói thêm: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá huỷ. Còn Ta, Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào”.

Suy Niệm

Chúa Phục Sinh khẳng định: “Tôi đến cho chiên được sống, và sống dồi dào.” Hai việc Chúa Giêsu đã làm cho những con chiên của Người: thứ nhất, Người cứu chúng khỏi tội lỗi, ma quỷ, và sự chết để chiên được tự do và bình an; thứ hai, Người đem lại sự sống dồi dào cho đàn chiên, đó là Lời Chúa, các bí tích, Chúa Thánh Thần, công đoàn Hội Thánh. Chỉ có một cửa đem lại cho chúng ta các ân huệ ấy mà thôi, đó là Chúa Giêsu.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, hiệp cùng Hội Thánh, gia đình chúng con tuyên xưng Chúa là Đấng Trung Gian duy nhất, là “Cửa” cứu độ và nguồn sự sống mói; Chúa đã tặng ban sự sống mới cho gia đình chúng con cũng như cho tất cả mọi người. Xin giúp chúng con sống xứng đáng với hồng ân sự sống của Chúa bằng những nỗ lực tránh xa tội lỗi và không ngừng thực hành bác ái yêu thương với mọi người, trước tiên đối với những người thân trong gia đình chúng con.

Nguồn: Theo tập sách Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa hằng ngày

11+