Video Dâng hoa kính Đức Mẹ 05-05-2019

546

Chúa Nhật III Phục Sinh

Các Soeur dòng Đaminh dâng hoa kính Đức Mẹ trước Thánh Lễ 18g00

Cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta bước vào tháng Hoa. Tháng Hoa đối với Giáo Họi Công Giáo mang một ý nghĩa đặc biệt vì nó đựợc dành riêng để tôn vinh Mẹ Chúa Trời.

Xin coi tiếp các hình ảnh nơi đây

(Tất cả các video Youtube nơi đây)

7+