Chúa Nhật III Phục Sinh

Các Soeur dòng Đaminh dâng hoa kính Đức Mẹ trước Thánh Lễ 18g00

9+