THƯ MỜI

Được sự khuyến khích và cho phép của Linh mục chánh xứ, nhóm Gia trưởng Giáo xứ Thiên Thần dự định tổ chức Thánh lễ tạ ơn và sinh hoạt nhóm vào lúc 19:30 ngày thứ sáu tuần thứ tư hàng tháng. Ban Điều Hành nhóm Gia trưởng kính mời Quý ông, Quý anh thuộc các gia đinh trong Giáo xứ Thiên Thần vui lòng sắp xếp thời gian đến tham dự.

Trân trọng kính mời.
Phụ trách nhóm Gia trưởng
Antôn Nguyễn Đình Hùng

 

8+