Suy Tư Vụn Vặt Thứ Sáu Tuần Thánh

409

SUY TƯ VỤN VẶT
THỨ SÁU TUẦN THÁNH

Chúng ta bước vào Tuần Thánh, mà Tam Nhật Vượt Qua là đỉnh cao của Phụng Vụ. Trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, Giáo Hội cho chúng ta nghe Bài Thương Khó của Thánh Gioan với rất nhiều chi tiết để chúng ta suy niệm, học hỏi. Riêng tôi, tôi rất xúc động khi đọc chi tiết về việc Phêrô chối Chúa, sự yếu hèn của Phêrô cũng là yếu hèn của mỗi người chúng ta trong cuộc sống.

Phêrô như mọi người đã biết là một con người nhiệt thành, yêu Chúa, nên được Chúa giao trọng trách trông coi Giáo Hội. Trong bài Thương Khó, Phêrô với thanh gươm cầm sẵn trong tay sau khi chém đứt tai tên đây tớ (Ga 18,10), ông tin tưởng vào sức riêng mình hơn là sức mạnh của Chúa. Phêrô yếu bóng vía chối Chúa ba lần. Ông biết rõ người mà tên đầy tớ nữ hỏi ông: “Cả bác nữa, bác không thuộc nhóm môn đệ của ông ấy sao?” Ông liền chối: “Đâu phải” (Ga 18,25-27). Không phải là binh lính, quan quyền … hỏi khiến Phêrô sợ mà chối Chúa. Ðúng như lời Thầy đã cảnh báo, Phêrô đã run rẩy trước những tên đầy tớ vô danh tiểu tốt và mau mắn chối từ Thầy. Bấy giờ ông Phêrô liền thề độc mà quả quyết rằng: “Tôi thề là không biết người ấy.” Ngay lúc đó, có tiếng gà gáy. Ông Phêrô sực nhớ lời Thầy Giêsu đã nói: “Gà chưa kịp gáy thì anh đã chối Thầy ba lần.” Ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết. Tiếng gà gáy đã thức tỉnh Phêrô. Ông quay lại nhìn Thầy Giêsu, ông hối hận, ăn năn về những việc ông đã làm.

Chúng ta trong cuộc sống cũng rất nhiều lần chối Thầy Giêsu bằng cách này hay cách khác: Không dám tự nhận là môn đệ Thầy Giêsu trước người khác, không dám sống theo đòi hỏi của giá trị Tin Mừng, không dám rao giảng Tin Mừng trong cuộc sống thường ngày của mình.

Xin Thầy Giêsu hãy nhìn chúng con như nhìn Phêrô, xin giúp mỗi người chúng con luôn biết tỉnh thức và “sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống Đấng Thánh.” Xin cho chúng con hiểu Giáo Hội được xây trên nền tảng các Tông đồ, những con người yếu kém và nhiều sai lỗi. Thế nhưng, Giáo Hội đã trở thành men trong bột và làm cho khối bột là thế giới dậy men nhờ vào tình yêu và sự thánh thiện của Chúa. Xin Chúa cho chúng con biết sự thật là Chúa yêu thương con người và muốn chúng con tín thác vào Chúa, chứ không cậy dựa vào sức riêng của mình.

   Lạy Chúa, Chúa đã đặt niềm tin và hy vọng nơi Simon, Chúa cũng luôn tin tưởng và hy vọng nơi chúng con. Xin cho chúng con cũng biết chân thành, khiêm tốn nhìn nhận lỗi lầm khuyết điểm của mình và đón nhận những yếu đuối, lầm lỗi cũng như những khác biệt của nhau hầu cộng đoàn Giáo Hội thêm phong phú và làm cho Chúa được vinh danh. Đặc biệt, xin Chúa ban cho con đức tin chân thành như Phêrô để trọn đời sống chúng con là một lời tuyên xưng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Amen.

Về Nguồn
Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Thiên Thần

9+