Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu

195

Suy Niệm Tin Mừng
Thứ Năm Tuần Thánh

“Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu”

(Ga 13, 1-15).

Ngày Thứ Năm Tuần Thánh, Đức Giêsu đã bày tỏ cho các môn đệ thấy mình yêu thương họ đến mức nào, bằng việc quỳ gối rửa chân cho các môn đệ. Cử chỉ đó nói lên tình yêu cao vời của Đức Giêsu. Một tình yêu không so đo tính toán mà chỉ biết cho đi. Và hơn thế nữa, một tình yêu dám chết cho người mình yêu. Qua cử chỉ đó Đức Giêsu đã dạy chúng ta một bài học quý giá về sự khiêm nhường.

Cuộc sống của xã hội hiện nay đang bị sự vô cảm, dững dưng chiếm lấy. Thì lời của Đức Giêsu “Hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu” mời gọi chúng ta thực thi sứ mệnh tình yêu của Chúa đến với mọi người. Yêu thương là phục vụ, là hy sinh, là cho đi vô vị lợi.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương chúng con, là tấm gương để chúng con biết yêu thương nhau. Xin Chúa gia tăng lòng mến yêu trong chúng con để chúng con sống xứng đáng là con cái Chúa.

Ca Đoàn Thánh Gia

5+