Một Thoáng Suy Tư về Lễ Lá

218

Tuần Thánh bắt đầu bằng Lễ Lá với những cành lá, đám rước và các bài đọc, là một trong những ngày đặc biệt có thể gợi lên những kết nối trong đời sống thiêng liêng của tôi. Đối với tôi, thường tôi dễ bị lôi cuốn bởi những hình thức bên ngoài, dễ gây cảm xúc, mà ít quan tâm đến yếu tố trọng tâm, ít đi vào chiều sâu của biến cố, như cảnh đón rước Chúa tưng bừng của dân chúng thành Giêrusalem, mà quên đi ý nghĩa chính của lễ Lá là việc Đức Giêsu tiến vào thành Giêrusalem chấm dứt cuộc đời rao giảng, mở ra giai đoạn cuối cùng trong sứ vụ của Ngài ở trần gian “giờ đã đến,” giờ mà chính Đức Giêsu sẽ hiến mình làm của lễ dâng mình cho Cha và cứu độ trần gian. Ngài biết mình sẽ ra sao và đã chấp nhận điều đó để đi con đường Chúa Cha đã định là “qua đau khổ thập giá để vào vinh quang phục sinh”.

Đức Giêsu đã từng loan báo ít nhất là ba lần biến cố khổ nạn và phục sinh của Ngài để giúp cho các đồ đệ chuẩn bị tâm hồn đón nhận biến cố của thập giá và hiểu rằng Ngài hoàn toàn tự do để có thể lẩn tránh hay đón nhận. Ngài có thể khước từ chén đắng, nhưng Ngài đã đón nhận trong tinh thần vâng phục thánh ý Chúa Cha. Tuy nhiên khi giờ đã đến, Ngài vẫn cảm thấy hãi hùng, xao xuyến. Ngài sợ hãi, vì viễn tượng chết vẫn vượt qúa những dự phóng của con người nên Ngài đã phải cầu nguyện. Cầu nguyện trong cô đơn, sợ hãi đến nỗi mồ hôi máu bịn rịn nơi thân thể Ngài. Nhưng khi hiểu được đâu là thiên ý Ngài lại tiếp tục bình thản “xin đừng theo ý con, một xin vâng ý Cha.”
Ngày Lễ Lá hôm nay, ngày khởi đầu tuần thương khó, mỗi người chúng ta hãy rà xét lại lối sống của mình để ăn năn thống hối về lời nói việc làm của mình, dù là vô tình hay hữu ý đã và đang gây đau khổ cho người khác. Nguyện xin Đức Giêsu, Đấng đã chết vì tội lỗi chúng ta ban ơn tha thứ và giúp chúng ta chỉnh sửa lại lối sống của mình cho xứng với lòng ăn năn sám hối. Amen

Maria Nguyễn Thị Tươi

 

2+