Tối nay đọc gì 14-04-2019 CHÚA NHẬT LỄ LÁ

450

CHÚA NHẬT LỄ LÁ Lc 19,28-40


Phúc Âm: Lc 19,28-40

Khi ấy, Chúa Giêsu đi truớc lên Giêrusalem. […] Người sai hai môn đệ đi và bảo rằng: “Các con hãy đến làng truớc mặt kia, vừa vào làng, các con sẽ gặp con lừa con cột sẵn đó chưa ai cỡi bao giờ, các con hãy mở dây mà dẫn về. […] Hai ông dắt lừa về cho Chúa Giêsu, trải áo lên mình lừa và đặt Chúa lên trên. Dọc đường, người ta trải áo trên lối đi. Khi Người đến gần triền núi Cây Dầu, tất cả đoàn môn đệ hân hoan lớn tiếng ca ngợi Chúa về mọi phép lạ họ đã thấy mà rằng: “Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến! Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời”.[…]


Suy Niệm

Họ đã trải áo trên mình con lừa để Chúa Giêsu cưỡi. Họ cũng chặt cành lá, trải hoa trên đường Chúa đi. Họ tỏ thái độ kính trọng Đấng Cứu Tinh vì Chúa Giêsu đáng được tôn vinh như thế. Ngày hôm nay, Chúa Giêsu vẫn đáng được tôn thờ kính trọng, vì Người là Vua ta, là Chúa ta và là Đấng yêu thương ta hết tình. Chúng ta phải biết kính thờ Chúa cho phải đạo qua hy tế thập giá mà chúng ta cử hành mỗi ngày trên bàn thờ. Chúng ta cũng phải biết bái lạy Người nơi Bí tích Thánh Thể, trong nhà tạm. Ngoài ra, chúng ta cũng phải kính thờ Người qua cung cách sống, thể hiện niềm tin bằng việc làm chứng cho Người ngay trong đời sống gia đình, nơi khu xóm; để Danh Chúa được cả sáng trong môi trường mà chúng ta đang sinh sống.


Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, mỗi lần chúng con tôn trọng, yêu mến những người nghèo khổ, bất hạnh là chúng con đang sống theo gương của Vua Tình Yêu. Xin Chúa giúp gia đình chúng con được luôn gắn bó với Chúa qua Thánh lễ, qua Bí tích Thánh Thế, và biết yêu thương nhau, để gia đình chúng con sẽ làm lan tỏa tình thương của Chúa đến với những gia đình và những hoàn cảnh sống mà chúng con gặp gỡ hằng ngày. Amen.


Nguồn: Theo tập sách Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa hằng ngày

4+