Tối nay đọc gì 13-04-2019 “Để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối”

400
Group of People Holding Cross and Praying in Back Lit

Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay Ga 11, 45-56

“Để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối”


Phúc Âm: Ga 11, 45-56

Khi ấy, trong những người đến thăm Maria và đã chứng kiến việc Ngài làm, có nhiều kẻ đã tin vào Chúa Giê-su. Nhưng trong nhóm có kẻ đi gặp người biệt phái và thuật lại các việc Chúa Giêsu đã làm. Do đó, các thượng tế và biệt phái họp công nghị, và nói: “Chúng ta phải xử trí sao đây? Vì người này làm nhiều phép lạ. Nếu chúng ta để mặc người ấy làm như thế, thì mọi người sẽ tin theo và quân Rôma sẽ kéo đến phá huỷ nơi này và dân tộc ta”. Một người trong nhóm là Caipha làm thượng tế năm đó, nói với họ rằng: “Quý vị không hiểu gì cả! Quý vị không nghĩ rằng thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt”. Không phải tự ông nói điều đó, nhưng với danh nghĩa là thượng tế năm ấy, ông đã nói tiên tri rằng Chúa Giêsu phải chết thay cho dân, và không phải cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối. Bởi vậy, từ ngày đó, họ quyết định giết Người. Vì thế Chúa Giêsu không còn công khai đi lại giữa người Do-thái nữa. Người đi về miền gần hoang địa, đến thành phố tên là Ephrem, và ở lại đó với các môn đệ. Khi đó đã gần đến Lễ Vượt Qua của người Do-thái. Có nhiều người từ các miền lên Giêrusalem trước lễ, để được thanh tẩy. Họ tìm Chúa Giêsu; họ đứng trong đền thờ và bàn tán với nhau: “Anh em nghĩ sao? Người có đến hay không?” Còn các thượng tế và biệt phái đã ra lệnh rằng nếu ai biết Người ở đâu, thì phải tố cáo để họ bắt Người.


Suy Niệm

”Một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt“. Thượng tế Caipha khẳng định như thế. Ông lo sợ rằng nếu tình hình cứ tiếp diên như hiện nay, quân đội Rôma sẽ can thiệp và tiêu diệt cả dân tộc. Vì thế, thà giết một mình Chúa Giêsu để toàn dân được yên, còn hơn là để toàn dân bị tiêu diệt. Caipha nói như thế theo tính toán chính trị, nhưng trong chương trình của Thiên Chúa, lời nói của ông lại trở thành lời tiên tri, loan báo ý nghĩa sự chết của Chúa Giêsu là cái chết đem ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Chúng ta sắp bước vào Tuần Thánh, cử hành cuộc Khổ Nạn của Chúa. Ước gì chúng ta luôn ý thức rằng Chúa Giêsu chịu đau khổ vì tôi để giải thoát tôi.


Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chịu đau khổ và chịu chết cho chúng con được sống. Xin cho mỗi chúng con biết theo guong Chúa, sẵn sàng quên mình, hy sinh để gia đình chúng con được bình an và hạnh phúc trong ơn nghĩa của Chúa.


Nguồn: Theo tập sách Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa hằng ngày

4+