Tối nay đọc gì 17-03-2019

257

Chúa Nhật thứ Hai Mùa Chay Lc 9,28-36


Phúc Âm: Lc 9,28-36

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện. Và đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường và áo Người trở nên trắng tinh sáng láng. Bỗng có hai vị đàm đạo với Người, đó là Môsê và Êlia, hiện đến uy nghi, và nói về sự chết của Người sẽ thực hiện tại Giêrusalem. Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê, chợt tỉnh dậy, thấy vinh quang của Chúa và hai vị đang đứng với Người. Lúc hai vị từ biệt Chúa, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm; chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Khi nói thế, Phêrô không rõ mình nói gì. Lúc ông còn đang nói, thì một đám mây bao phủ các Ngài và thấy các ngài biến vào trong đám mây, các môn đệ đều kinh hoàng. Bấy giờ từ đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”. Và khi tiếng đang phán ra, thì chỉ thấy còn mình Chúa Giêsu. Suốt thời gian đó, các môn đệ giữ kín không nói với ai những điều mình đã chứng kiến.


Suy Niệm

Trước khi bước vào cuộc thương khó, Chúa Giêsu biến hình trước mặt các môn đệ để củng cố đức tin cho các ông; việc chứng kiến trước vinh quang của Chúa sẽ giúp các ông vượt qua khó khăn để đặt trọn niềm tin vào Chúa. Thứ đến, Chúa muốn trả lời cho ý nghĩa của đau khổ, thập giá và cái chết; đối với Chúa Giêsu, đau khổ, thập giá, và cái chết không phải là đường cùng ngõ cụt, nhưng là cánh cửa mở ra cho sự phục sinh vinh quang. Và việc Chúa biến hình mời gọi các tông đồ không ngừng biến đối cuộc đời nên giống Chúa Giêsu làm đẹp lòng Chúa Cha, biến đổi bằng việc tuân giữ lời của Chúa Giêsu như Chúa Cha đã căn dặn: “Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người.”


Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, cuộc sống chúng con thường khi phải đối diện với những khó khăn, thử thách là những bất hòa trong gia đình, những đam mê tội lỗi, những vất vả xuôi ngược. .. Xin cho gia đình chúng con vững tin vào tình thương quan phòng của Chúa, luôn sống theo lời dạy và gương sáng của Chúa Giêsu, để nên con cái Chúa và xứng đáng với hạnh phúc Thiên Đàng. Amen.


Nguồn: Theo tập sách Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa hằng ngày

5+