Tối nay đọc gì 09-03-2019

139

Thứ Bảy sau Thứ Tư Lễ Tro: Lc 5,27-32


Phúc Âm: Lc 5,27-32

Khi ấy, Chúa Giêsu trông thấy một người quan thuế tên là Lêvi đang ngồi ở bàn thu thuế, Ngài bảo ông: “Hãy đi theo Ta”. Ông liền bỏ mọi sự đứng dậy theo Người. Lêvi đã dọn một bữa tiệc linh đình thết đãi Người tại nhà ông. Có đông người thu thuế và nhiều người khác cùng ngồi ăn với các ngài. Những người biệt phái và các luật sĩ của họ lẩm bẩm với các môn đệ của Người rằng: “Sao các người lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?” Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Những ai mạnh khoẻ không cần tới thầy thuốc, chỉ những người đau yếu mới cần thôi. Ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải”.


Suy Niệm

Đối với người biệt phái, việc Chúa Giêsu kêu gọi ông Lêvi, một người thu thuế, và cùng ăn uống với những người tội lỗi, là điều không thể chấp nhận được. Chúa Giêsu đón nhận tất cả không phân biệt một ai, Người giúp họ hoán cái bằng tình yêu và lòng nhân hậu. Trong gia đình ruột thịt và gia đình Hội Thánh, luôn có cả người tốt và người chưa tốt. Trong Mùa Chay, Chúa mời gọi mỗi người Kitô hữu sám hối và giúp người khác sám hối, không chỉ bằng những lời khuyên nhủ, nhưng còn bằng việc thay đổi đời sống của chính mình theo gương Chúa Giêsu.


Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin cho mỗi thành viên trong gia đình chúng con biết chấp nhận những khác biệt và khuyết điểm của nhau cũng như của người khác, để chúng con không xét đoán và lên án, nhưng luôn cầu nguyện và làm gương tốt nhiều hon.


Nguồn: Theo tập sách Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa hằng ngày

1+